Haberler

Kocaeli’de Deprem Bilinçlendirme Toplantısı

İlimizdeki afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.  
Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı Vali Seddar Yavuz başkanlığında, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Küçük,  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, kurum müdürleri ve İl AFAD Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
İRAP’ın tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programın devamında selamlama konuşmalarıyla sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Son yıllarda ülkemizde meydana gelen afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı olarak yürütülse de afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmanın esas yöntemi risk azaltma çalışmalarıdır. Afet yönetimi alanındaki uluslararası gelişmeler de benzer şekilde, afet kayıplarını ortaya çıkmadan önce azaltabilmenin “risk yönetimi odaklı” bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya koymaktadır. Afetlere yönelik olarak uluslararası düzeyde olduğu kadar ulusal düzeyde de benimsenen “afet risk yönetimi” anlayışının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle koordineli olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.”
Niteliksiz Yapılaşma En Büyük Risk Dinamiğidir
Hızlı kentleşme ve nüfus artışı sebebiyle sürdürülebilir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile desteklenmediği takdirde tehlike oluşturduğunun altını çizen Vali Yavuz: “Bu durum çoğunlukla; insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. Niteliksiz yapılaşma bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentlerimizin fiziki ve mekânsal özellikleri, yaşayanların sosyo-ekonomik zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde bulunduğu karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır. Bu faktörlerin her birini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, dayanıklı/dirençli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar geliştirilmelidir.”
İl Risk Azaltma Planı (İRAP)’dan bahseden Vali Yavuz: “İllerimizde hâlihazırda bulunan ve gelecekte de olası etkileri beklenen tehlikelerin afetlere dönüşmeden önce risklerini azaltmak ve afete duyarlı/dirençli yerleşmeler oluşturmak amacıyla Afetlerin olası etkilerini dikkate alarak; bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır, İRAP. Afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkabilmek tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkündür” İRAP; Afet Olmadan Sorumluları Tanımlayan Bir Plandır
İl afet risk azaltma planı hazırlık çalışmalarına başladık diyen Vali Yavuz: “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde sayısız paydaş bulunmaktadır. Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızdır. Çok paydaşlı bu süreç, birden çok sektörün katılımıyla planların hazırlanmasında ve uygulanmasında iş birliği içinde bütüncül bir yaklaşım ortaya konulmasını amaçlar.”
Bu bağlamda Kocaeli’de yapılan çalışmalara değinen Vali Yavuz: “Sekretaryasını Kocaeli AFAD’ın, danışmanlığını ise Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenlerimizin yaptığı, İlin afet risklerine ve sorumluluk alanlarına göre belirlenen diğer paydaş kurum/kuruluşlar ve STK’larla beraber plan hazırlıklarına başlanmıştır. Bu amaçla 6-7 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen 1. Çalıştayda mevcut durum değerlendirmesi yapılarak uzman ve teknik personelin katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Çalıştay öncesi paydaşlarımıza sunulan anket formu sonucuna göre Kocaeli İli için öncelikli olarak öngörülen Deprem, Taşkın/Sel, Endüstriyel Kazalar, Kütle Hareketleri afet tehlike başlıklarında oluşturulan masalarda iki gün boyunca tehlikeler bazında Kocaeli’nin GZFT (Güçlü Yönler- Zayıf Yönler, Fırsatlar Tehditler) analizleri yapılarak senaryolar oluşturulmuş ve belirlenen bu senaryolar üzerinden olay önlem tabloları elde edilmiştir.”
İl Risk Azaltma Planı Onaylandı
Planın oluşum aşamasının 2. Kısmında yapılan çalışmalara değinen Vali Yavuz: “2. Çalıştayda, masalarda hazır bulunan kurum/kuruluş temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda taslak amaç, hedef ve eylemler belirlenmiştir. Sonrasında eylem ve önceliklendirme tablosu oluşturularak bu eylemleri gerçekleştirecek sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşların kimler olacağı, yaklaşık gerçekleştirme süreleri tablolara işlenmiştir. 2. Çalıştay sonrasında hazırlanan amaç, hedef ve eylemlere ait tablo hakkında tekrar kurum ve kuruluşların temsilcileriyle istişareler yapılmış Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle ayrıca yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu görüşmeler sonucunda oluşturulan tablo ayrıca resmi yazı ile planda görevli olan sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşlara gönderilmiş, varsa ek görüş ve önerileri ile sorumlu olduğu eylemin gerçekleştirme süresi bilgilerinin verilmesi kendilerinden istenmiştir. Böylelikle gelen görüş ve öneriler doğrultusunda tamamlanan İl Risk Azaltma Planı; 1 Ekim 2021 tarihinde tarafımdan onaylanmıştır.”
Vali Yavuz,  alınan İl Risk Azaltma Planı kararlarına ilişkin bilgiler vererek: “Kocaeli İl Risk Azaltma Planı 3 Amaç, 15 Hedef ve 104 Eylemden oluşmaktadır. Amacımızın ilki; afete dirençli bir şehir oluşturmak, ikincisi; afet risklerini azaltıcı çalışmalar yapmak ve üçüncüsü ise; afetlere karşı sürdürülebilir ekonomi yani kamu ve özel yatırımlara ait üretim sistemlerinin korunmasıdır. İzleme ve değerlendirme çalışmaları 6 ayda bir yıllık olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar, AFAD sistemine girecek ve bunlar yine rapora bağlanmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılacaktır.” İl Risk Azaltma Planının 5 yıl geçerli olduğunu belirten Vali Yavuz bunun değişebileceği hususları şu sözlerle anlattı: “Kocaeli’de büyük bir afet yaşanması durumunda ki inşallah yaşanmaz veya 2 sene sonunda yapılacak değerlendirme raporu sonucuna göre planın yeniden hazırlanması gündeme gelebilecektir.” diyen Vali Yavuz yapılan bu çalışmaların ilimize katkılar sağlaması temennilerinde bulundu.
Konuşmaların ardından toplantı; İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın İRAP’ın detayları, amaç ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler vererek bugüne kadar yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar hakkında sunumuyla sonlandı.

KAYNAK: http://www.kocaeli.gov.tr/irap-bilgilendirme-toplantisi-vali-seddar-yavuz-baskanliginda-gerceklestirildi

Gebze Gazetesi: http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kocaelide-deprem-bilinclendirme-toplantisi-h40512.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir