Haberler

İllerin Afet Risk Planlarında Sona Gelindi

Planlarda deprem, sel, taşkın başta olmak üzere endüstriyel kaza, radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerin afet riskini ortaya koymak için çalışmalarını hızlandırdı. Tüm illerin İl Afet Risk Azaltma Planlarını tek tek hazırlayan AFAD, 61 ilin afet planını tamamlarken, 20 ilin planını da yıl sonuna kadar bitirecek. Bu planlarda, deprem sonrası toplanma alanlarından,  olası radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar A’dan Z’ye her türlü senaryo ele alınıyor.

2020’de başlayan ve valilikler başkanlığında, AFAD il müdürlükleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarında sona gelindi. 289 akademisyen de destek verdiği
çalışmalar kapsamında 61 ilin planı tamamlanırken, 20 ilin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi   hedefleniyor. 

A’dan Z’ye her türlü senaryo çalışıldı 

İRAP çalışmalarında deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı. Çalışılan afet türleri her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi. Çalışma kapsamında Zonguldak’ta “tasman”, Konya’da “obruk”, Nevşehir’de “jeomedikal afetler” gibi bazı illerimiz özelinde yoğun olarak yaşanan afetler de ele alındı.


İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu


İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum kuruluşların temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan “İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturuldu. 

İRAP Nedir?

İl Afet Risk Azaltma Planı, bir kentin dayanıklılığını/dirençliliğini desteklemeye yönelik temel bir araçtır. Bir kentin toplam afet dayanıklılığına bir perspektif sağlamak ve mevcut eksiklikleri tanımlamak için niceliksel ve niteliksel bir değerlendirme yapmayı ve bunu mekânsal olarak görselleştirerek açıklamayı hedefliyor. Bu anlamda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), illerimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plandır. İRAP’lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanıyor. 


İRAP’ların içeriğinde:

  • İlin Genel Durumu, 
  • Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri, 
  • Mevcut Durum Analizi, 
  • Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri, 
  • İzleme ve Değerlendirme bölümleri bulunuyor. 


Bu bölümlerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından il afet ve acil durum müdürlükleri için hazırlanan “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu”ndan faydalanılıyor. İRAP,  Sendai Küresel Afet Risk Azaltma Çerçeve Belgesi‘nin önemli bir hedefi olan ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejilerinin artırılması çalışmalarına da önemli bir destek sağlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir